Psychoterapia Wrocław

Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, które posiadają zaburzenia psychiczne, do których należą między innymi: depresja, zaburzenia lękowe, nerwica. Przeznaczona jest także dla osób, które nie radzą sobie z emocjami, problemami życia codziennego samodzielnie. Psychoterapia jest bardzo często łączona z leczeniem psychiatrycznym oraz farmakologicznym. Bardzo często dopiero w połączeniu odnosi pożądane efekty. Psychoterapia ma za zadanie skłonić pacjenta do rozmowy, do otworzenia się, do opowiadania o swoich problemach oraz emocjach, z którymi sobie nie radzi.
Podobne produkty